Bedre vilkår for markedsføring og et stærkt fællesskab gennem De lokale helte

Ideen til De Lokale Helte.dk blev skabt af stifteren (Frank Borch-Olsen) under en debat hvor nogle lokale producenter ønskede mere samarbejde mellem producenterne, i forbindelse med Folkemødet på Bornholm i 2016,

Der findes mere end 1000 gode lokale producenter (Iværksættere) rundt omkring i Danmark. Hovedparten har samme udfordring, nemlig begrænsede midler til markedsføring, salg, sparring og udvikling af deres produkter og virksomhed.

De lokale helte skal være behjælpelig med, at markedsføre producenternes produkter overfor, og således være en afsætningskanal til hele B2B området.

Det er konceptet ”De Lokale Helte” fornemste opgave, at være behjælpelig med, at løse disse udfordringer.

Mission
De lokale heltes mission er at skabe bedre betingelser og fællesskab for Danmarks mange lokale producenter.

Vision
Vi arbejder for at vores hjemmeside www.delokalehelte.dk skal være Danmarks førende digitale platform indenfor lokale producerede varer.

Ambitionen for De Lokale Helte
Vores ambition er at skabe et fællesskab, hvor de lokale produkter markedsføres bredt via hjemmesiden. Støttes op af fælles markedsføring, private labels produkter, de sociale medier og ikke mindst gennem ”Smag og oplev” konceptet, hvor kunderne kan opleve og smage de lokale produkter hos den enkelte producent eller hos de mange specialbutikker, gårdbutikker og restauranter/slotskroer/hoteller som findes rundt omkring i landet.

Ambitionen er endvidere, at De lokale helte skal være meningsdannere indenfor lokalproducerede varer. De lokale helte skal således være en aktiv medspiller overfor forbrugere, erhvervslivet og medierne. Dette gøres bl.a. ved, at ”sælge” gode historier til medierne, lave fælles nyhedsbreve, oprette blogs mv.

Afslutningsvis skal fællesskabet bruge hinandens kompetencer til, at løfte hinandens lokale virksomheder hver især. Der vil således på sigt kunne blive oprettet et fora, hvor medlemmerne af De lokale helte kan kommunikere med hinanden og udveksle gode ideer, ligesom der med tiden kan oprettes fælles kurser, seminarer, workshops mv.

Hjemmesiden www.delokalehelte.dk
Medlemmer af De lokale helte kan via hjemmesiden både sælge og kommunikere direkte med deres kunder – ligesom kunderne kan anbefale medlemmernes produkter til andre kunder samt søge på relaterede produkter.

Hjemmesiden henvender sig til forbrugere såvel lokalt som nationalt – dvs. også turister som besøger de enkelte lokalområder samt virksomheder som ønsker at købe lokale varer. (F.eks. restauranter, slotskroer, hoteller, kantiner mv.)

Hjemmesiden er blot mellemmand mellem kunde og den enkelte producent.

Når produkterne bliver købt direkte på hjemmesiden, vil den enkelte producent modtage en mail med stamdata på kunden, således, at den enkelte producent kan sende sin vare direkte til kunden.

De lokale helte.dk varetager betalingen fra kunden og der sker efterfølgende en månedlig fakturering af det samlede salg mellem de lokale helte.dk og producenten.

Producenter
Er man lokal producent og dermed en ”lokal helt”, så har man mulighed for, at sælge og markedsføre sine produkter på hjemmesiden.

Her kan man gennem billeder og film, tage forbrugeren med bag sin virksomhed, og fortælle den historie der ligger bag producentens virksomhed og produkt.

Som producent får man adgang til hjemmesiden, så man kan tilføje produkter, billeder, tekst mv. i forhold til sin egen virksomhed og produktportefølge.

Producenten betaler et medlemskab pr. år. på kr. 500,00. Endvidere betales en salgsprovision som typisk vil ligge på 30%. Leveringsomkostninger er variabel da denne varierer fra produkt til produkt, og afregnes direkte til producenten som også står for leveringen.

Det er en betingelse, at producenten godtager De lokale helte.dk’s handelsbetingelser.

Ønsker producenten ikke at sælge sine varer på De lokale helte.dk men blot markedsføre sine produkter, og have et et link til sin egen hjemmeside tilknyttet, kan dette gøres for et fast årligt beløb på kr. 4.000,00. Endvidere påregnes klikbetaling på kr. 10,00 pr. linkklik.

Smag og oplev konceptet
Har man en gårdbutik, specialbutik, restaurant, slotskro, badehotel eller lign., hvor man gør en dyd ud af lokale varer, så har man mulighed for at markedsføre sig på de lokale helte.dk.

Hjemmesiden har sit eget ”smag og oplev” felt på forsiden. Her kan man som forbruger eller turist, blive guidet videre til lokale steder, hvor lokalområdets produkter kan opleves.

Typisk vil der være kørsels vejledning og link til det enkelte sted, således at forbrugeren kan komme direkte i kontakt med det enkelte sted.

Hjemmesiden de lokale helte.dk er omdrejningspunktet omkring hele de lokale helte koncept – men der kan skabes en yderligere synergi, såfremt der er nogle butikker tilknyttet konceptet.

Dels kan det være en fordel for forbrugeren eller turisten, at de kan gå ned i en lokal butik, og kigge og mærke på produkterne. Og dels kan der være en synergi ved, at man som forbruger kan hente sine varer i en lokalbutik i stedet for at det skal sendes.